November 2, 2019

What The DACK ?!

What The DACK ?!

DACK, of beter gekend als De Antwerpse Cantus Kalender, is een Facebook-pagina waar wekelijks, zondag om 19 uur, een overzicht online gezet wordt van alle cantussen binnen stad Antwerpen en Wilrijk van de komende week.

Hoe ontstaat zo een pagina? Onze redactie is er achter gaan horen! We hebben een gesprek kunnen strikken met João Pedro Dal Bosco, beter gekend als Skippy, en Lars Houtman.

Wanneer is DACK juist ontstaan?
“De pagina is ontstaan in februari 2018 toen ik, samen met Ruben Dierckx, Lars Houtman, Fen Somers en Ellen Vergauwen besloten da het tijd was voor een nieuwe ‘Cantuswijzer Antwerpen’.

Cantuswijzer Antwerpen?
“Dit was de pagina die origineel begonnen was met een overzicht te maken van alle cantussen van stad Antwerpen en Wilrijk, maar deze pagina was al ruim een half jaar gestopt met cantussen te delen.”

Dus jij beheert de DACK pagina samen met 4 andere mensen?
“Ondertussen bestaat het team uit 7 mensen. Helaas is Ellen moeten stoppen, maar haar plaats werd ingevuld door Muriel Arnould. Ook Lander Van de Cruys en Emma Van Malderen maken nu deel uit van dit initiatief. Het huidig bestuur bestaat volledig uit huidig praesides en cantores om de interesse hoog te houden.”

Posten jullie nog iets anders dan enkel het overzicht?
“Naast het wekelijks overzicht van alle cantussen plaatsen we zo nu en dan een ‘cantus-meme’ of een cantus-weetje. In september werd er ook een cantorenconvent door DACK op poten gezet om nieuwe maar ook oude praesides en cantores te leren hoe ze een cantus moeten voorzitten en hun codexkennis te vergroten. Het was een evenement waarvan we allemaal dachten dat het nog ontbrak in het Antwerpse studentenleven. Een cantus waarbij we de nadruk zouden leggen op waar de nieuwe cantores en praesides allemaal nog mee te maken zouden krijgen.

Wat was er dan allemaal anders dan op een gewone cantus?
Op liedervlak probeerde we ze natuurlijk nieuwe liederen aan te leren, maar ook vooral oude liederen waarvan de melodie vaak verwaarloosd was.  Voor de praesides hadden we een spoedcursus in het voorzitten voorzien. We gaven tips en tricks over hoe je als senior het respect van je zaal verdient, zonder het af te dwingen. Hoe bespeel je je corona zodat de cantus gezellig blijft en toch iedereen naar je luistert?

Was hier veel interesse in dan?
De opkomst was groter dan verwacht, met gegadigden van meer dan 20 clubs waarvan een hele lading nieuwe praesides en cantores, maar ook een paar ervaren geïnteresseerden. Naast de tips en tricks die we hadden voorbereid kwamen er ook nog zeer veel vragen uit de zaal. Mensen waren er dus echt om te leren. Het was een heel interactieve avond.

Is dit evenement voor herhaling vatbaar?
Dit is zeer zeker een mogelijkheid. Ieder jaar komen er nieuwe praesides en cantores bij, en ook zij verdienen de tips en tricks van ‘de oude zakken’. Maar ook voor de mensen die al langer in het studentenleven zitten is het zeer interessant om het cantus-niveau op peil te houden en de liederen correct te blijven houden.

Zo, is jou honger naar een cantus aangewakkerd? Neem snel een kijkje op de Facebookpagina van DACK of zoek naar onze groen-zwarte Studiant linten, en spreek ons aan!