www » Nieuws » Dossier vakantiewerk Rondleiding door onze website 20 april 2019   


07-07-2008: Milquet wil studentenarbeid verminderen Minimize
Studentenarbeid terug enkel in de zomer?
Minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) wil studentenarbeid opnieuw beperken tot de zomermaanden.
Nu mogen studenten 23 dagen in de zomermaanden werken en 23 doorheen het jaar. Dit wil Milquet verminderen naar 33 in de zomermaanden.

Voor studenten die doorheen het jaar hun studentenjobs meer dan nodig hebben, kan dit wel eens serieuze gevolgen hebben. Gelukkig loopt het allemaal zo'n vaart niet en zijn de meeste andere politieke partijen en de horeca serieus gekant tegen dit voorstel.
Videofragment: www.deredactie.be

10-07-2008: VVS volgt mening van Milquet Minimize
Vlaamse Vereniging voor Studenten volgt Milquet!
Het is een gedurfd standpunt, maar het VVS (de Vlaamse overkoepeling van heel wat studentenraden) is het eens met het voorstel van Joël Milquet om studentenarbeid enkel nog toe te laten in de zomer.
Hun argumenten hiervoor zijn dat werkstudenten dan niet langer gediscrimineerd worden (momenteel krijgen jobstudenten voorrang op werkstudenten omdat jobstudenten voordeliger zijn) en dat de regeling veel transparanter wordt.

10-07-2008: Persbericht VVS Minimize

Studenten steunen jobstudentenvoorstel vercamer

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, die de studentenraden van hogescholen en universiteiten overkoepelt, vindt het maandag uitgelekte voorstel tot vereenvoudiging van het jobstudentenstatuut van federaal minister van werk, Joelle Milquet, erg verdienstelijk. Die piste is gebaseerd op het wetsvoorstel van Stefaan Vercamer (CD&V) en voorziet in een uitbreiding van het aantal dagen waarop studenten aan verminderde sociale bijdragen mogen werken, naar het volledige zomerkwartaal. Het voorstel-Vercamer werkt immers de discriminatie weg van de studenten die het hele jaar door moeten bijklussen om hun studies te betalen en in hun onderhoud te voorzien. In het huidige systeem geven werkgevers immers de voorkeur aan de goedkopere studenten die reductie genieten. Bovendien is het voorstel Vercamer een grondige vereenvoudiging. VVS vindt wel dat het voorstel nog moet worden bijgestuurd.

VVS is erg blij dat Milquet wil verder werken op basis van het wetsvoorstel Vercamer omdat dit tegemoet komt aan de twee belangrijkste punten van kritiek van de studenten:

1. Het huidige jobstudentenstatuut schiet zijn doel voorbij omdat het de studenten discrimineert die echt moeten werken om hun studies en leven te bekostigen. Deze studenten hebben hun korting doorgaans al opgesoupeerd en zijn dus voor de werkgever veel duurder. Ze komen in interimkantoren bijvoorbeeld vaak niet meer aan de bak (of mogen zich zelfs niet meer inschrijven). Bovendien zijn deze studenten op zoek naar een job bij éénzelfde werkgever gedurende het ganse academiejaar. Ze overschrijden per definitie de 23 dagen in het schooljaar en komen nu niet eens in aanmerking voor de kortingen. Ook de alternatieve voorstellen voor een reductietarief voor 400 uren of 50 dagen, vrij op te nemen gedurende het ganse jaar, lossen dat probleem niet op. Een jobstudentensysteem dat nadelig is voor die studenten die het nochtans het hardst nodig hebben is voor VVS onaanvaardbaar. Het wetsvoorstel van Vercamer daarentegen bundelt de verminderingstarieven in de zomermaanden. Zo ondervinden de werkstudenten tijdens het schooljaar niet langer concurrentie van hun goedkopere medestudenten. Bovendien kunnen ze op die manier wel volop genieten van de kortingen tijdens het zomerkwartaal, net als hun medestudenten.

2. Het jobstudentenstatuut is ongelofelijk complex. Er is geen student die de verschillende criteria nog uiteen kan houden: dagen en periodes voor de drie RSZ-tarieven, netto bestaansmiddelen voor de ten laste regeling, netto belastbaar inkomen voor de belastingen en uren per kwartaal voor de kinderbijslag. Het voorstel Vercamer vereenvoudigt dat sterk door slechts twee tariefperiodes over te houden. De uitzondering voor het zomerkwartaal komt overeen met de periodes die al gangbaar waren voor de kinderbijslag. Bovendien maakt zijn wetsvoorstel het tellen van dagen of uren compleet overbodig: wat telt is slechts de maand waarin je werkt (juli-aug-sept). Ten slotte schaft het voorstel-Vercamer ook de inkomensgrens en ingewikkelde berekening af om ten laste te blijven van je ouders. In tegenstelling tot de alternatieven, zoals de jaarlijkse 400 uren of 50 dagengrens, maakt het voorstel Vercamer het tellen van dagen of uren overbodig en maakt zo een einde aan de bijhorende afstraffing (van student of werkgever) bij overschrijding van de grens.

Wel vraagt VVS om het voorstel nog bij te sturen. VVS vindt het een goede zaak dat het wetsvoorstel vereenvoudigt en zich richt op de grenzen en criteria in de kinderbijslag (240 uur werken per kwartaal en onbeperkt in de zomer aan verminderingstarief). Maar het genieten van kinderbijslag mag zelf geen voorwaarde worden voor het jobstudentenstatuut. Studenten ouder dan 25 vallen dan volledig uit de boot. Ook buitenlandse studenten krijgen in de regel geen kinderbijslag en zouden bijgevolg niet langer als jobstudent kunnen werken, laat staan de korting genieten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Bijklussen is voor deze groepen vaak de enige bron van inkomsten. Een loskoppeling van de kinderbijslag zou ook kunnen vermijden dat je kinderbijslag wordt ingetrokken als je studieprestaties onder je werk zouden lijden. Ten slotte vraagt VVS ook garanties dat de jobstudentenkortingen in de zomer door de OCMW’s niet worden gebruikt om studenten met een leefloon te verplichten om gedurende de volledige drie zomermaanden vakantiewerk te verrichten.


Snellinks Minimize


   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site