vzw » Websites » Overlastig Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


www.overlastig.be Minimize

Op vraag van het Antwerpse stadsbestuur werkte Studiant een sensibiliseringscampagne uit, die echter perfect bruikbaar is in alle studentensteden.
Voor Antwerpen is de strijd tegen overlast immers zeer belangrijk. De stad wil haar burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Prioritair zijn:
• Overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme
• Overlastgevende of brandonveilige publiek toegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs
• Storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein.

Het is dan ook de bedoeling met deze campagne verschillende doelen na te streven, in het bijzonder:
1. De sensibilisering van de nieuwbakken studenten, mogelijk voor het eerst onder de ouderlijke vleugels uit, en gewoonlijk nog niet voldoende biervast om mee te boemelen met meer gemarineerde zuipschuiten. Als er excessief veel alcohol wordt geconsumeerd, verdwijnt het beschavingsvernis al snel, en begint stoer doen bon ton te worden, met alle nefaste gevolgen vandien. Door hen van bij het begin van hun academische carrière vooral niet te betuttelen, maar wel met een knipoog te wijzen op de mogelijke gevolgen van uitspattingen, kan mogelijk de sociale controle onder de studentenpopulatie versterkt worden.
2. De sensibilisering van de uitbaters van kroegen en zalen, en van hun personeel, om iets meer controle te bewaren, en op die manier hun klanten beter te dienen.
3. De sensibilisering van de buurtbewoners, door hen attent te maken op het feit dat het niet persé de studenten zijn die het gedaan hebben.
4. De aandacht vestigen van de overheid op de specifieke noden van studenten en jongeren in het algemeen.
5. Het tot stand brengen van regelmatig overleg tussen alle betrokken partijen, om zo een beter inzicht te krijgen in de verzuchtingen en bekommernissen van alle deelnemers aan dat overleg.

Een dergelijke campagne moet informatief én ludiek zijn, om een maximaal effect te ressorteren. Daartoe kunnen verschillende middelen ingezet worden:
1. Informatieve folders.
2. Stickers die verzameld kunnen worden. Deze zelfklevers zijn zo ontworpen dat ze zelf niet kunnen gebruikt worden als sluikplakobject. Ze kleven uitstekend op de verzamelposter en binnenshuis, terwijl ze buiten nauwelijks plakken, en bij de eerste regenbui lossen en ontbinden.
3. Affiches waar die stickers op gekleefd kunnen worden.
4. Een website www.overlastig.be , waar
5. Badges, die op de kleding kunnen bevestigd worden.
6. Gadgets allerhande

Voor de campagnethema’s is gebruik gemaakt van pictogrammen met een ludieke verwijzing naar recente filmtitels.


meer info : WWW.OVERLASTIG.BE


   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site