vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » Wevelgem Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement Wevelgem Minimize

Hoofdstuk II: Openbare Rust

Afdeling 1: Bestrijding van de geluidshinder

Artikel 37: Alle lawaai of rumoer bij dag of bij nacht waardoor de rust van de bewoners verstoord kan worden is verboden, wanneer dit lawaai of rumoer zonder noodzaak veroorzaakt wordt.

Artikel 38: Onverminderd artikel 37 is het verboden:
Alarmkanonnen, of gelijkwaardige apparaten, bedoeld om af te schrikken, te installeren op minder dan 100 meter van een woning, en deze in werking te stellen tussen 21 en 6 uur.
Grasmaaiers aangedreven door een motor met inwendige ontsteking te gebruiken tussen 21 en 6 uur.
Lawaai te veroorzaken door het oplaten of geleiden van miniatuurvliegtuigen buiten de zones van de vliegvelden.

Artikel 39: Zij die publieke of private bijeenkomsten organiseren en de uitbaters waar dergelijke bijeenkomsten gehouden worden, moeten ervoor zorgen dat het gerucht dat gemaakt wordt, de bewoners uit de buurt niet hindert.
Wanneer dit gebeurt in een voor het publiek toegankelijke plaats kan de politie, zolang de orde niet hersteld is, de overtreder verwijderen, de plaats doen ontruimen en de sluiting van de lokalen bevelen.

Artikel 40: Zijn verboden op de openbare weg, behoudens schriftelijke toelatingen van de Burgemeester
a. het laten ontploffen van voetzoekers of het afsteken van vuurwerk
b. het gebruik van luidsprekers, geluidversterkers of andere geluidsinstallaties
c. het afschieteen van vreugdeschoten

Artikel 41: Het is verboden dieren te houden waarvan het geluid van aard is de rust van de inwoners te storen of waarvan het houden milieuhinder oplevert.
Bij overtreding kan de politie de dieren ambtshalve verwijderen op kosten en op risico van de houder.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site