vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » DePanne Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement De Panne Minimize

Afdeling 3 : Lawaaihinder

Artikel 350:
Het is, behalve voor de toegelaten feestelijkheden, verboden om het even welke tuigen, al dan niet mechanische of elektrische hulpmiddelen of andere rustverstorende toestellen zoals bv. luidsprekers, al dan niet gebruikt voor het maken van propaganda of reklame, op de openbare weg of buitenshuis te gebruiken of in werking te brengen.
Door de Burgemeester kan uitzondering gemaakt worden voor de verkiezingspropaganda tijdens de verkiezingsperiodes en voor akties met een humanitair karakter.
het gebruik van bovengenoemde toestellen, die binnen de gebouwen zijn geplaatst moegen geen oorzaak zijn van gerechtvaardigde klachten van geburen.
Voor wat betreft het maken van muziek in openbare en private inrichtingen moeten de voorschriften bepaald in het K.B. van 24 februari 1977 worden nageleefd.

Artikel 351:
Het is ten allen tijde verboden verbrandings- of ontploffingsmotoren of mechanische tuigen op gang te brengen in open lucht of binnen gebouwen zowel op openbare als private terreinen op minder dan 200 m. van de bewoonde huizen, indien deze niet voorzien zijn van een behoorlijk werkende geluidsdemping.

Het gebruik in openlucht van werktuigen die met een brandstofmotor worden aangedreven zoals grasmachines, zaagmachines, kettingzaken en dergelijke meer, is verboden tussen 12 u. en 14 u. en tussen 20 u. en 08 u.
Evenals overdag op zon- en feestdagen, indien het veroorzaakte lawaai oorzaak kan zijn van gerechtvaardigde klachten de geburen.
Voor het uitvoeren van dringende werken kan de Burgemeester schriftelijk afwijkingen op voormelde verbodsbepalingen toestaan.

Artikel 353:
Het is ten alle tijde en op om het even welke plaats verboden vuurwapens af te schieten, knallende signalen of ontploffingen te veroorzaken, die personen of dieren kunnen doen opschrikken of oorzaak kunnen zijn van gerechtvaardigde klachten van omwonenden, met uitzondering van die signalen die gebruikt worden voor de bescherming van de oogst en vruchten op landbouwgronden en op voorwaarde dat ze minstens 200 m. van de bewoonde kom zijn verwijderd.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de jacht in zover de jachtwet niet wordt overtreden.

Artikel 354:
De houders van huisdieren zijn gehouden hun dieren zodanig te huisvesten dat de door deze voortgebrachte geluiden niet van aard zijn tussen 22u. en 08 u. de rust te verstoren.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site