vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » Antwerpen Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement Antwerpen Minimize

Artikel 54
Elk geluid of lawaai dat de rust van de inwoners kan verstoren en dat zonder noodzaak veroorzaakt wordt, is verboden.

Artikel 54.1
Behoudende schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Burgemeester is het verboden op gelijk welke plaats mobiele lichtreclames naar te zetten. Hezt is in elk geval verboden op gelijk welke plaats mobiele lichtreclames naar te zetten. Het is in elk geval verboden deze lichtreclames neer te zetten op plaatsen waar zij de rust van de bewoners kunnen verstoren.

Artikel 55
Behoudends schriftelijke en voorafgaaande toestemming van de Burgemeester is het verboden op de openbare weg, openbare plaatsen en in open lucht muziekinstrumenten, luidsprekers of andere geluidsinstallaties te gebruiken.

Artikel 56
Behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Burgemeester is in private eigendommen en in lokalen toegankelijk voor het publiek het gebruik van instrumenten, luidsprekers of andere geluidsinstallaties verboden, als het gebruik ervan bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden of als het binnenshuis veroorzaakte gerucht de openbare rust stoort.

Artikel 306
Tenzij de wet andere strafbepalingen voorziet en onverminderd de in de vorige artikelen bepaalde sancties, wordt elke overtreding van de code van gemeentelijke politiereglementen gestraft met een geldboete van 1 tot 25 fr. en met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen of met één van deze straffen alleen.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site