vzw » Ondersteuning » Overlast » Rechtspraak Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Rechtspraak Minimize

Corr. Gent 4 april 2000, T.M.R. 2000 (verkort), 365.

Art. 2 K.B. 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen bepaalt dat in openbare inrichtingen het maximaal geluidsniveau voortgebracht door muziek de 90 dB (A) niet mag overschrijden, én dat het geluidsniveau wordt gemeten op gelijk welke plaats in de inrichting waar zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden. Blijkens het proces
-verbaal, dat bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel, gebeurde de meting in het café nabij de ingang. Dit is een plaats waar personen zich in normale omstandigheden kunnen bevinden en voldoet wel degelijk aan het voormeld voorschrift. Het volstaat dat het resultaat van de meting wordt afgelezen door de bevoegde ambtenaar en door hem in zijn proces
-verbaal wordt opgenomen. Het is geen vereiste dat dit meetresultaat aan de overtreder wordt vertoond, noch dat het zou worden opgeslaan in een elektronisch geheugen van het toestel.

Corr. Gent 9 februari 1995, T.M.R. 1996 (verkort), 115.

Samenvatting
De werknemer die het geluidsniveau instelt, die bevoegd is er een einde aan te stellen en die toegeeft dat hij verantwoordelijk is voor de uitbating, is strafbaar ingevolge de Geluidshinderwet voor vastgestelde inbreuken op de geluidsnormen. [Arrest in hoger beroep: Gent 23 november 1995]

Gent 12 april 1988, T.M.R. 1997 (verkort), 217.

Samenvatting
Al is de beklaagde niet de eigenaar of de hoofdverantwoordelijke van de openbare inrichting, toch is hij, als persoon specifiek belast met de werking van de muziekinstallatie, de persoon of een van de personen verantwoordelijk voor de gebreken en o.m. voor de niet-naleving van de wettelijke bepalingen inzake de geluidsnormen voor muziek in openbare inrichtingen.

Corr. Hasselt 20 november 1980, Limb. Rechtsl. 1980, 159.

Samenvatting
De specifieke materie van geluidshinder veroorzaakt door muziek in openbare inrichtingen wordt gereglementeerd door het K.B. 24 februari 1977, houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, in uitvoering van de Wet 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder. Bij samenloop van bevoegdheden primeert de nationale wetgeving op het gemeentereglement.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site