vzw » Events » Stoelendans » Spelregels Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Spelregels Minimize

Het Doel

 • Het doel van het spel bestaat erin om telkens de muziek stopt op een vrije stoel te gaan zitten om in het spel te blijven.

Het Spelverloop

 • Het spel is opgedeeld in drie fases.

      • In de eerste fase worden twee voorrondes afgewerkt, waarbij het aantal spelers (2 groepen van 50) herleid wordt tot 40. De deelnemers worden in een buitencirkel van 30 en een binnencirkel van 20 geplaatst, waarbij iedere ronde zowel een stoel in de binnen- als in de buitencirkel wordt weggenomen.

      • In de tweede fase wordt enkel nog gewerkt met een buitencirkel van 40 personen, waarbij telkens 1 stoel wordt weggenomen tot er 4 spelers overblijven.

      • In de derde fase spelen de 4 overblijvende spelers de finale.

 • Enkele rondes krijgen een thema mee, waarbij op een bepaalde manier gedanst moet worden. Deze rondes worden voor het opnieuw starten van de muziek aangekondigd door de presentator.

 • Wanneer de muziek gestopt wordt, dient iedere speler zo snel mogelijk op een vrije stoel te gaan zitten. Wanneer er dus twee spelers op één stoel zitten, wordt door de dichtsbijzijnde scheidsrechter bepaalt wie verdergaat en wie afvalt.

De Deelnemers

 • Iedere deelnemer dient student te zijn van een Antwerpse Hogeschool of Universiteit.

 • Er worden maximum 100 deelnemers toegelaten en de inschrijving gebeurt enkel online op www.studiant.be/stoelendans.

 • Inschrijven kan vanaf 10 juni 2009 12u00 tot en met 23 juni 2009 23u59.

 • De eerste 100 ingeschrevenen worden deelnemers op voorwaarde dat ze voldoen aan de hierboven beschreven specificaties.

De Spelregels

 • Het is niet toegestaan de stoelen aan te raken voor de muziek gestopt is.

 • Het is niet toegestaan andere spelers aan te raken voor de muziek gestopt is (enige uitzondering hierop zijn de 'themarondes').

 • De deelnemers dienen elkaar te blijven volgen en mogen dus niet voorbijsteken zolang de muziek speelt.

 • Er wordt maximum een meter toegestaan tussen de deelnemers zolang de muziek loopt.

 • Iedere speler is verplicht om de opgelegde opdrachten uit te voeren gedurende de 'themarondes'.

 • Gedurende het spel zullen er vier scheidsrechters aanwezig zijn om de winnaar aan te wijzen bij eventuele betwisting. Hun beslissing is uiteraard onbetwistbaar.

 • Bij een tijdens het spel opgelopen letsel zal de dichtsbijzijnde scheidsrechter bepalen of de deelnemer het spel kan verderzetten.

 • Deelnemers kunnen ten allen tijde opgeven door zich aan te bieden bij een van de scheidsrechters.

De Winnaar

 • De winnaar is de student die als laatste overblijft bij de stoelendans. Dit wil zeggen dat de winnaar de persoon is die bij de laatste ronde (waarbij nog slechts één stoel gebruikt wordt) bij het stoppen van de muziek als eerste op de stoel zit.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site